Besturen van het bedrijf | Organisatie, Management en leiding | Middle management | Vitale organisaties | Kijk op bedrijf | Management begrippenlijst | Overig
Besturen van het bedrijf
Organisatie, Management en Leiding
Middle management
Vitale organisaties
Kijk op bedrijf
Management begrippenlijst
 
HOME  -  OVER DE AUTEUR  -  SPANJE  -  LINKS  -  CONTACT  
   
 

Boeken van Jan Heijnsdijk

     
1.  Besturen van het bedrijf
   

Besturen van het bedrijf - Algemeen

Besturen van het bedrijf

6e druk


Besturen van het bedrijf biedt de student een eerste kennismaking met het vak organisatiekunde. Het boek toont de bouwstenen van de structuur en het bestuur van de organisatie in hun onderlinge samenhang. Het plaatst de bedrijfsprocessen daarbij in de context van de bedrijfsomgeving en de mensen die de organisatie bemannen.

Het bestuursproces valt uiteen in ‘richten’ en ‘inrichten’. Gaat het bij richten meer om strategie, inrichten omvat plannen, organiseren en leidinggeven. Om een bedrijf effectief te kunnen besturen is kennis nodig van zaken als informatie, communicatie en machts- en besluitvormingsprocessen.

Besturen van het bedrijf is geschreven voor degenen die voor de eerste keer tijdens hun studie in aanraking komen met het vak organisatiekunde. Daarbij kan gedacht worden aan studenten bij het heao en andere beroepsopleidingen, SPD en de eerste fase van universitaire opleidingen in bedrijfskunde, economie en sociologie. Maar ook de manager in de praktijk, die het vak organisatiekunde nog eens in een kort bestek op een rijtje gezet wil zien, zal veel aan dit boek hebben.

Inhoud

In Besturen van het bedrijf maakt u kennis met alle facetten van het functioneren en besturen van bedrijven. Elk hoofdstuk eindigt met vraagstukken en cases, waardoor het praktische inzicht wordt verdiept.

 • Hoofdstuk 1 en 2 zijn inleidende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 komt een aantal belangrijke begrippen uit de organisatiekunde aan de orde. Daarin treft u de definities aan van de begrippen ‘organisatie’, ‘bedrijf’ en ‘onderneming’. Ook komen de relaties met de omgeving en andere bedrijven aan de orde.
 • Hoofdstuk 2 behandelt de wijze waarop organisaties- als levende systemen - onderwerp van studie zijn van de wetenschap. De ‘klassieke benadering’, de ‘human-relations-benadering’ en de ‘contingentiebenadering’ komen aan de orde.
 • De hoofdstukken 3 tot en met 8 behandelen de verschillende onderdelen van het bestuursproces in bedrijven. In de hoofdstukken 3 en 4 staat ‘strategiebepaling’ en het ‘strategieformuleringsproces’ centraal. Daarbij gaat het om de positionering van het bedrijf in de omgeving door middel van de keuze van producten en markten.
 • In hoofdstuk 5 komt het thema ‘planning’ aan de orde. Planning is het begin van de procesbeheersing, omdat planning de doelstellingen oplevert voor het primaire proces.
 • Hoofdstuk 6 gaat over de opbouw van de organisatiestructuur van een bedrijf. Hierin komen de belangrijkste organisatiestelstels aan de orde, zoals de lijnorganisatie, de lijn- en staforganisatie en de matrixstructuur.
 • Hoofdstuk 7 is gewijd aan het thema ‘delegatie’ . In elke organisatie krijgen medewerkers bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden in hun werksituatie. De mate van delegatie bepaalt in hoeverre medewerkers eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen.
 • Hoofdstuk 8 behandelt het thema ‘leidinggeven’ in al zijn verschijningsvormen, gekoppeld aan de motivatie van medewerkers.
 • Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van alle facetten die veranderingsprocessen in organisaties meebrengen. Daarbij komen ook organisatieonderdelen en organisatieadvieswerk aan de orde.
 • Hoofdstuk 10 behandelt de primaire processen in een bedrijf: productie, logistiek en kwaliteitsmanagement.
 • Om bedrijven te doen functioneren zijn er ook ondersteunende processen. In hoofdstuk 11 worden het informatieproces, het communicatieproces, het machtsproces en het besluitvormingsproces behandeld.
 • In het afsluitende hoofdstuk 12 komen enkele belangrijke wettelijke regelingen voor bedrijven aan de orde, namelijk het arbeidsrecht, de Wet op de ondernemingsraden en de Arbo-wet.


Doelgroep:
propedeuse hbo


Auteur:
J. Heijnsdijk


Titelgegevens:

 

 

Besturen van het bedrijf
90 01 38563 X    ingenaaid   278 p  6e dr   € 43,50

Docenten die de methode voorschrijven kunnen een gratis docentenhandleiding aanvragen bij onze voorlichters, e-mail: voorlichting.ho@wolters.nl

naar boven

Besturen van het bedrijf - Nieuws

De 6e druk is uit

Daarin zijn moderne ontwikkelingen op personeelsgebied opgenomen; competentiemanagement en persoonlijke ontwikkel plannen.

Ook zijn kwaliteitsmodellen opgenomen als INK-model en Balanced Score Card.

Kennismanagement is ook een nieuw item. In de moderne kennismaatschappij is kennis en het management ervan een core variabele die het succes van bedrijven bepàalt.

naar boven

Besturen van het bedrijf - Links

naar boven
 

·Algemeen
·Nieuws
·Links
·Inleiding
·Hoofdstuk indeling
·Extra's